dziś: 2020-01-18

Psallite Deo

    Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej „Psallite Deo” to wydarzenie kulturalno-społeczne, mające na celu  integrację  młodzieży polskiej z Polonią mieszkającą za granicą,  poprzez przybliżenie jej dziedzictwa historycznego, kultury polskiej i wartości historycznej środowiska lokalnego.

    Jest to przedsięwzięcie kulturalne o ponadregionalnym charakterze, którego formuła dynamicznie się rozwija. Zostało ono, ze względu na swoją rangę, wpisane w strategię rozwoju Gminy Kety Kęty i jest częścią składową  obchodów święta ku czci patrona miasta Kęty – św. Jana Kantego.

Festiwal  przez lata ewaluował i przekształcał się  zmieniając i rozszerzając swoją formułę. Powstał  w 1998 -początkowo jako konkurs muzyczny adresowany do polskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych wykonujących pieśni religijne. Od 2004 r. dzięki zespołom polonijnym, które chętnie przyjeżdżały na zaproszenie organizatorów, konkurs przerodził się w   międzynarodowy festiwal.

W 2011 i 2012 Psallite Deo zyskało nie tylko  międzynarodowy ale i  ekumeniczny wymiar. Na Festiwalu gościły zespoły z Austrii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier oraz wykonawcy z Polski. Wśród występujących na scenie znaleźli się przedstawiciele różnych chrześcijańskich wyznań , a honorowy patronat nad projektem  sprawował: : Bp Tadeusz Rakoczy- Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego, - obecnie Biskup Roman Pindel, Abp Szymon Romańczuk- Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Bp Paweł Anweiler- Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, obecnie  Bp Adrian Korczago, Bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła Ewangelicko- Reformowanego.

     „Psallite deo”  to projekt o strukturze wielowymiarowej i innowacyjnej, w którym  twórczość religijna prezentowana jest nie tylko poprzez muzykę ale również w filmie, sztukach plastycznych, literaturze i działaniach w przestrzeni społecznej.  Festiwal co roku poszerza swój zakres . W 2015 projekt nosił nazwę „Vox Poloniae – w stronę rozwoju i zacieśniania kontaktów bezpośrednich” a w 2016 „ Kęckie spotkania polonijne – w stronę rozwoju i zacieśniania kontaktów bezpośrednich. Od kilku lat Festiwalowi towarzyszy przegląd  ambitnego kina „Oikumene”,  konkurs muzyczny na szczeblu dekanalnym, wystawa prac plastycznych i fotograficznych zarówno lokalnych twórców jak i artystów profesjonalnych, warsztaty wokalno-językowe, koncerty w  parafiach  dekanatu kęckiego w wykonaniu zespołów zaproszonych, koncerty gwiazd polskiej estrady, wspólne ekumeniczne  spotkanie modlitewne pod kaplicą św. Jana Kantego  oraz Jarmark świętojański.

 W roku 2016 odbyła się 19 edycja tego Festiwalu