dziś: 2019-10-20

SCENOTECHNIKA - DOPOSAŻENIE

W związku z planowaną organizacją imprezy plenerowej o charakterze rozrywkowym pod nazwą „Kęckie Noce Rockowe”, Dom Kultury w Kętach -  ul. Żwirki i Wigury 2A, 32-650 Kęty – zwraca się z pytaniem o wycenę doposażenia sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego zgodnie z riderem technicznym zespołu Farben Lehre oraz poniższymi informacjami:

Data imprezy: 07.09.2019 r. (sobota)

Miejsce imprezy: plac przy DK Kęty

Przewidywana liczba uczestników: do 900 osób

Godziny trwania całej imprezy: 14:00-00:00

Rider techniczny Farben Lehre do pobrania tutaj.

Zapotrzebowanie na pozostały sprzęt nieujęty w riderze:

10 sztuk głów typu spot/beam

10 sztuk wash

10 sztuk led bar

2 wytwornice dymu

Cena usługi powinna zawierać:

wypożyczenie sprzętu w dniach: 06.09.2019 – 08.09.2019

dostawę i odbiór sprzętu (transport)

Sprzęt będzie użytkowany przez akustyka Domu Kultury w Kętach, który zajmie się montażem i demontażem.

 

Odpowiedzi proszę udzielić do dnia: 04.09.2019 r. do godz. 9:00 przesyłając ją na adres poczty elektronicznej: poczta@domkultury.kety.pl lub dostarczając do sekretariatu Domu Kultury w Kętach, pokój 105.

Telefon kontaktowy: (33) 844 86 81