dziś: 2018-02-24

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

2017-11-14

Na konkurs na Najpiękniejszą ozdobę świąteczną wpłynęło 216 prac. Wszystkie zostały zakwalifikowany do wystawy. Wernisaż, wręczenie nagród oraz dyplomów odbył się 19 grudnia. 

Wystawę można podziwiać do 1 lutego 2018 r. w galerii na parterze DK.

WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ: 

PRZEDSZKOLE

OZDOBA ŚWIĄTECZNA:

1. LENA KOLASA - Przedszkole Integracyjne ELF Bielsko - Biała
2. MARTA MYNARSKA - SPWP nr 9 w Kętach
3. ADAM KOZIEŁ - SPWP nr 8 w Kętach

WYRÓŻNIENIA:

1. POLA ADAMSKA - SPWP nr 7 w Kętach 
2. DAWID DUSIK - SPWP Bielany
3. ARKADIUSZ KRAMARZ - SPWP nr 8 w Kętach
4. MICHAŁ GAŁUSZKA  - SPWP nr 8 w Kętach

KARTKA:

1. MARTA MYNARSKA - SPWP nr 9 w Kętach
2. PATRYCJA KWAŚNIAK - SPWP nr 8 w Kętach
3. JOANNA BADOWSKA - SPWP nr 7 w Kętach

BOMBKA:

1. ALEKSANDRA DZIEDZICKA - SPWP nr 1 w Kętach
2. ANIA SURMA - SPWP Bielany
3. AMELIA NOWAK - ZSP Łęki

WYRÓŻNIENIE:

1. MARTA MYNARSKA - SPWP nr 9 w Kętach

  

SZKOŁA PODSTAWOWA I-III

OZDOBA PRZESTRZENNA:

1. WIKTORIA KWIOTEK - SP nr 2 w Kętach
2. ANIELA OLEARCZYK - SP nr 1 w Kętach 
3. WIKTORIA KUŚ - SP nr 1 w Kętach

WYRÓŻNIENIE:

1. JULIAN LEGIEŃ - SP nr 1 w Kętach
2. MIKOŁAJ WIECZOREK - ZSP w Witkowicach
3. SEBASTIAN WÓJCICKI - SP w Bielanach
4. ŁUKASZ KOWALCZYK - ZSP nr 3 w Kętach

KARTKA:

1. ZUZIA MAJDAK - SP w Nowej Wsi
2. WIKTORIA KANIK - SP nr 1 w Kętach 
3. EMILIA WOJEWODZIC - SP nr 1 w Kętach 

WYRÓŻNIENIE:

1. EMILIA SURMA - ZSP nr 3 w Kętach

BOMBKA:

1. KLAUDIA JAROMIN - SP nr 1 w Kętach
2. LENA TOMICA - ZSP nr 3 w Kętach
3. MARIA ISKIERKA - SP nr 2 w Kętach

SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI

OZDOBA PRZESTRZENNA:

1. AMELIA KRASOŃ - SP w Bielanach
2. AGNIESZKA JAROSZ - SP nr 1 w Kętach
3. KAROLINA MARKIEL - SP nr 1 w Kętach
3. ANTONI CHWIERUT - SP w Bielanach

KARTKA:

1. KONRAD TOBIASZ -  SP w Bielanach
2. JULIA MROZIK - SP w Bielanach
3. Kinga Zięba - DK Kęty

BOMBKA:
WYRÓŻNIENIE:     

1. WOJCIECH GREGORCZYK - SP nr 1 w Kętach  

GIMNAZJUM/ VII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OZDOBA PRZESTRZENNA: 

1. KATARZYNA BUTOR - ZSP Bulowice

KARTKA:

WYRÓŻNIENIE: 

1. IWONA WACIĘGA - ZSG nr 2 w Kętach
2. ADAM ŚMIECH - SOSW Kęty

BOMBKA:

WYRÓŻNIENIE:   

1. PAWEŁ SORDYL - SP w Bielanach

SZKOŁY ŚREDNIE

OZDOBA PRZESTRZENNA:

1. WIKTORIA MADZIA - PZ nr 11 Kęty

DOROŚLI

OZDOBA PRZESTRZENNA:

1. AGNIESZKA KOSOWSKA
2. BLANKA BAKOWICZ
3. KAZIMIERA KAWCZAK

BOMBKA:

1. KACZMARCZYK HELENA
2. AGNIESZKA KOSOWSKA
3. PAWEŁ GŁĄB

WYRÓŻNIENIE RODZINNE:

RODZINA WENDA  - MILENA I KSENIA WENDA

 

Wyniki konkursu 

Informacje: marta.szymla@domkultury.kety.pl

nr tel.: 33/ 844 86 74

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty).
 2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Kęty (uczniowie spoza Gminy Kęty ale uczęszczający do szkół na jej terenie mogą brać udział w konkursie).
 3. Cele konkursu:
  1. Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. Kultywowanie tradycji świątecznych;
  3. Rozwijanie zdolności manualnych;
  4. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;
  5. Wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej prezentacji.
 4. Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna zakwalifikowana do jednej z kategorii:
  1. Kartka świąteczna (format dowolny, technika dowolna, przestrzenna lub płaska),
  2. Ozdoba przestrzenna (choinki, stroiki, dekoracja, technika dowolna),
  3. Bombka świąteczna (w dowolnym kształcie i technice).
 5. Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe:
  1. Dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
  2. Dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
  3. Dzieci z klas IV-VI,
  4. Uczniowie klas VII i szkół gimnazjalnych,
  5. Uczniowie szkół średnich,
  6. Dorośli powyżej 18 roku życia,
 6. Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
 7. Uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej, przymocowanej do pracy.
 8. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach w dniach od 1 do 11 grudnia 2017 roku do godz. 15:00. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.
 9. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.
 10. Ocenie podlegać będą:
  1. Estetyka wykonania pracy,
  2. Oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
  3. Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
 11. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii plastycznej i w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień oraz ma prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna
  i niepodważalna.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Domu Kultury w Kętach w dniu 15 grudnia 2017 roku.
 13. Nagrody oraz dyplomy będą wręczone na wernisażu wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Kętach w dniu 19 grudnia 2017 o godz. 17:00.
 14. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać do 22 grudnia 2017 roku w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach (pozostałe prace zostaną zwrócone po 02 lutego 2018 roku). Prace nie odebrane do 09 lutego 2018 roku nie będą przechowywane.
 15. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

powrót do wydarzeń