dziś: 2017-12-12

Patchwork na maszynach komputerowych

2017-10-22

Koszt - 80 zł za 1 warsztat trwający 3 godz. (w cenie warsztatu wszystkie niezbędne do pracy materiały). Kurs przewiduje 6 spotkań warsztatowych (18 godz.). Praca na maszynach komputerowych.
Terminy zajęć zostaną ustalone podczas spotkania organizacyjnego.

Nieobecność w danym dniu zajęć nie zwalnia kursanta od uiszczenia opłaty za ten dzień szkolenia.

Docelowo zostaną utworzone 2 grupy:
- początkująca - kurs będzie obejmował naukę obsługi maszyny do szycia, uszycie pierwszej poduszki, fartuszka, następnie pierwszego patchworka,
- zaawansowana - skierowana do osób potrafiących szyć oraz chcących poznać tajniki patchworku.

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca.

Zapisy pod nr tel.: 33/844 86 74.

powrót do wydarzeń