dziś: 2018-10-15

Rozstrzygnięcie Konkursu na Plakat dnia EKO-Dziecka 2018 z Robin Hood'em

2018-05-11

Konkurs miał na celu:

 •  pobudzić zainteresowania i umiejętności plastyczne,
 •  podkreślić istotną rolę przyrody w naszym otoczeniu,
 • pobudzić wrażliwość na ochronę środowiska,
 • pobudzić zachowania pro-ekologiczne,
 • rozwijać wyobraźnię plastyczną. 

Aby wziąć udział w konkursie, należało wykonać projekt plakatu Dnia EKO-Dziecka 2018 nawiązującego do przygód Robin Hood'a. 

Zwyciężyła ROKSANA JEKIEŁEK Z SP2 W OSIEKU.  Serdecznie gratulujemy! 

Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy "Dzień EKO-Dziecka" w Domu Kultury w Kętach w dniu 2 czerwca 2018.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej zorganizowanej w czasie trwania imprezy. 

Regulamin Konkursu na Plakat Dnia EKO-Dziecka 2018 

Sponsorem głównym wydarzenia Dzień EKO-Dziecka 2018 jest GAZ-SYSTEM S.A.

„Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

 Do obowiązków spółki należy:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
 • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
 • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla -bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
 • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
 • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z późniejszymi zmianami.”

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.gaz-system.pl

powrót do wydarzeń