dziś: 2019-02-23

Zapytanie cenowe nr 5 WIDOWISKO PIROTECHNICZNE

Organizator będzie podpisywał oddzielne umowy na każde widowisko.

 

Termin: 17.06.2018 r. (Dni Kęt 2018)

Miejsce: teren przy wałach rzeki Soła w okolicach stadionu TS Hejnał Kęty

Godzina: 22:00

Czas trwania: 6-8 minut (zmiana z dnia 08.02.2018)

Pokaz intensywny.

Zleceniobiorca zapewnia podkład muzyczny (ścieżkę dźwiękową).

Nagłośnienie organizatora imprezy

Status imprezy masowej.

                      

Termin: 31.12.2018 r. (Sylwester)

Miejsce: teren nieopodal Rynku w Kętach (parking przy byłej galerii Sobieskiego)

Godzina: 00:00

Czas trwania: 4-6 minut (zmiana z dnia 08.02.2018)

Pokaz klasyczny

Bez konieczności zapewnienia podkładu muzycznego.

Nagłośnienie organizatora imprezy.

Brak statusu imprezy masowej.

Na podstawie obowiązującego w Domu Kultury w Kętach Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – organizator, w zakresie widowisk o charakterze artystycznym – ma prawo do prowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą. Tym samym, na wybór wykonawcy widowiska pirotechnicznego oprócz ceny, wpływ będą miały również takie aspekty jak: dotychczasowe doświadczenie oraz referencje od poprzednich zleceniodawców, a także walory estetyczne dotychczas organizowanych pokazów.