dziś: 2019-07-21

Zespół Pieśni i Tańca "Małe Kęty"

Zespół Pieśni i Tańca Małe Kęty powstał w 2012r. Skupia ok. 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Młodzi artyści są kontynuatorami tradycji folklorystycznej zakorzenionej w Kętach. Zespół ma w swoim repertuarze suitę krakowską i górali żywieckich oraz program kolęd i pastorałek. Zespół aktywnie działa w środowisku lokalnym, wzbogacając swoimi występami  gminne  uroczystości i festyny. Swoją twórczość prezentuje na corocznym przeglądzie „Wesoły Krakowiaczek” w Domu Kultury w Kętach, na Festynie Franciszkańskim, podczas święta miasta: Dni Kęt, pikników szkolnych, festynów rodzinnych, na jarmarkach: Wielkanocnym i  Bożonarodzeniowym. Formacja uczestniczyła  w wielu festiwalach i przeglądach zdobywając czołowe miejsca. Kierownikiem zespołu jest Pani Małgorzata Gembala, choreografem jest Pani Barbara Gacek natomiast kierownikiem kapeli jest Pan Jakub Waluś.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w poniedziałki

koszt:  10 zł / miesiąc

Zapisy i informacje nr tel. 33 844 86 88

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK.
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca.

Dotychczasowi instruktorzy:

Izabela Wrona

Elżbieta Mikociak

    

Dzięki unijnej pomocy dofinansowane zostały stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty”.

Dofinansowanie pozwoliło na uzupełnienie strojów krakowskich, które częściowo zakupione zostały przez DK. Udało się również kupić strój Lajkonika. Poza tym zakupiono pełne komplety strojów górali żywieckich dla 20 dziewcząt i 15 chłopców. Zakupy te uwzględniają stały rozwój zespołu, w którym tańczy obecnie 25 dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Zakup strojów dla Małych Kęt został dofinansowany kwotą prawie 25 tys. zł poprzez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.