dziś: 2020-09-26

Oswajam żywioły, poznaję siebie, kształtuję świat – warsztaty i zajęcia stymulujące zmysły i rozwój poznawczy dzieci

30 czerwca 2017r. Dom Kultury w Kętach zakończył realizację projektu „Oswajam żywioły, poznaję siebie, kształtuję świat – warsztaty i zajęcia stymulujące zmysły i rozwój poznawczy dzieci” dofinansowanego przez Fundację BGK w konkursie grantowym „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci oraz integracji wielopokoleniowej. W 9. edycji konkursu zostało złożonych 577 wniosków, spośród których Fundacja wsparła dotacją 60 projektów. W tym wąskim gronie znalazł się trwający pół roku projekt Domu Kultury w Kętach. Uczestniczyło w nim 15 dzieci w wieku 4 - 7 lat z Gminy Kęty oraz ich rodzice.

Tematem przewodnim i pretekstem do poznawania przez dzieci otaczającego świata były 4 żywioły. W harmonogramie projektu znalazły się zajęcia stacjonarne mające charakter doświadczeń, eksperymentów, warsztatów i twórczej zabawy, a także zajęcia z terapeutami, spotkania integracyjne, pokazy i wycieczki.

       

Dzieci dowiedziały się: jakie substancje należy zmieszać by wykonać domowy - wybuchający wulkan, jak zrobić „gniotka” z kulek hydrożelowych; jak z mleka, oleju i zabarwionej wody wyczarować niezwykły obraz przestrzeni kosmicznej; jak wywołać deszcz w misce czy wykonać lampę lawową; dlaczego ciecz nienewtonowska nie jest ani cieczą ani ciałem stałym; co się dzieje, gdy ogień „zjada” powietrze; jak ugasić palący się olej; co zrobić, by „rozmawiające ze sobą” kieliszki wprawiły w ruch piłeczkę; oraz wielu innych, niezwykle ciekawych rzeczy. W ciągu pół roku dzieci poznały wiele właściwości wody, powietrza, ziemi i ognia.

   

Współautorem projektu i pedagogiem prowadzącym większość zajęć była pani Paulina Łyczko – nauczyciel wspomagający w szkole i terapeuta w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym SUBTENI w Kętach. Ponadto kilka spotkań realizowanych było przy współpracy z osobami i podmiotami, które zgodziły się bezpłatnie włączyć w projekt. W minionych miesiącach gościliśmy na projektowych zajęciach m.in. panie z sekcji rękodzielniczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które poprowadziły warsztaty szycia maskotek sensorycznych dla dzieci i rodziców. Naszym gościem był też pan Henryk Bertolin - nauczyciel muzyki, który poprzez niezwykle ciekawe doświadczenia pokazał dzieciom wpływ powietrza na emitowanie dźwięków. Żywioł ognia przybliżały dzieciom pokazy i eksperymenty w wykonaniu pana Przemka Gąsiorka z Fabryki Kreatywności oraz strażaków-ratowników z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej i OSP Kęty.

  

   

Uczestników projektu zaprosili też do swojego hufca kęccy harcerze, którzy przeprowadzili dla nich warsztaty rozpalania ogniska. Uzupełnieniem tematu była wycieczka do Muzeum Ognia w Żorach, a w jej programie lekcja tematyczna i interaktywne zwiedzanie muzeum. Z kolei podczas pobytu w Parku Wodnym „Aquarion” dzieci integrowały się ze swoimi rodzicami podczas zabaw w wodzie. Integracja, zacieśnianie więzi i kreatywne spędzanie czasu z rodzicami realizowane były poprzez różne działania. W lutym dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztatach z instruktorem pływania – panią Katarzyną Romik, zaś w marcu na Ranczo na Widoku odbyło się spotkanie dotyczące hipoterapii, zakończone przejażdżką na koniach i integracyjnym ogniskiem. W kwietniu pojechaliśmy do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich, gdzie dzieci dowiedziały się sporo o darach ziemi, zobaczyły jak dawniej wyrabiało się masło i samodzielnie upiekły podpłomyki. Podczas warsztatów w pracowni ceramicznej dzieci i rodzice lepili własnoręcznie kubeczki i miski z gliny a podczas spotkania z członkami Koła Pszczelarzy w Kętach wspólnie wykonywali świece z węzy i wosku pszczelego. Spotkanie okraszone było słodkim poczęstunkiem, pokazem sprzętu pszczelarskiego i wieloma ciekawostkami z życia pszczół. Ponadto, w ramach współpracy z Nadleśnictwem Andrychów, odbyło się spotkanie tematyczne w szkółce leśnej i zabawa na świeżym powietrzu. Na pamiątkę dzieci otrzymały sadzonki drzewek.

   

  
W projekt zaangażowali się również instruktorzy, specjaliści i terapeuci, poruszający różne ważne zagadnienia dotyczące rozwoju dzieci. W styczniu zaprosiliśmy świeżo upieczone mamusie na warsztaty masażu Shantala®, które poprowadziła pani Kinga Kacorzyk z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego SUBTENI w Kętach. W marcu odbyły się wspomniane już zajęcia z hipoterapii, a w kwietniu warsztaty z zakresu dogoterapii, które poprowadziła pani Jolanta Pastok-Proszyk wraz ze swoimi czworonożnymi terapeutami – Nelą i Abi.

   

Projekt został uroczyście zakończony i podsumowaliśmy 30 czerwca. Dzięki prezentacji multimedialnej, uczestnicy spotkania zapoznali się z całością działań zrealizowanych w ramach projektu. Niespodzianką dla rodziców były przeprowadzone przez dzieci, wybrane eksperymenty, przedstawiające wszystkie 4 żywioły. Zarówno dzieci jak i rodzice uczestniczący w projekcie otrzymali z rąk pani Dyrektor Domu Kultury – Sylwii Brzozowicz, oraz pani Pauliny Łyczko pamiątkowe dyplomy. Świętowanie zakończyło się wspólną zabawą na świeżym powietrzu, pełną konkurencji sportowych i zadań sprawnościowych.

   

   

   

Organizatorzy kierują szczególne słowa podziękowania do partnerów projektu, w gronie których znaleźli się: GOPS, ZHP, OSP, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, Fabryka Kreatywności i Koło Pszczelarzy w Kętach, sekcja rękodzielnicza UTW, PGL LP Nadleśnictwo Andrychów oraz pan Henryk Bertolin.

Pełna fotorelacja z realizacji projektu do obejrzenia TUTAJ.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Fundacja BGK dofinansowała 60 projektów edukacyjnych w konkursie grantowym „Na dobry początek!”

• Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat otrzymają biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.

• Odbiorcami działań będzie 2 100 dzieci i ponad 2 400 rodziców.

• Nagrodzone projekty wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi i lokalne zasoby, angażują instytucje partnerskie, doceniają rolę integracji wielopokoleniowej, tworząc inspirujące otoczenie do rozwoju dzieci. 

• Konkurs „Na dobry początek!” po raz 9. organizuje Fundacja BGK. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymają biblioteki (11), ośrodki kultury, sportu i rekreacji (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci oraz integracji wielopokoleniowej. Dofinansowane projekty w podziale na województwa: dolnośląskie 7, kujawsko-pomorskie 2,  lubelskie 8, lubuskie 2, łódzkie 3, małopolskie 10, mazowieckie 3, opolskie 2, podkarpackie  4, podlaskie 4, pomorskie  2, śląskie 5, świętokrzyskie  1, warmińsko-mazurskie  1, wielkopolskie   6, zachodniopomorskie  0.

Nagrodzone projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2 100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. Dzieci będą rozwijać zainteresowania przyrodnicze, zorganizowane zostaną zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne i plastyczne. Wezmą udział w zajęciach językowych, warsztatach malarstwa plenerowego i architektury krajobrazu. Będą rozwijać umiejętności społeczne i twórczego myślenia, rozmawiać o własnych emocjach. Podczas wycieczek poznają swoje najbliższe otoczenie oraz tradycje regionalne, wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych, m.in. filcowania, haftu, szydełkowania, czy garncarskich.  Zaplanowano także zajęcia logopedyczne i wspomagające integrację sensoryczną, spotkania z dogoterapeutą i hipoterapię. Powstaną grupy zabawowe, które umożliwią dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zabawach relaksacyjnych i grach integracyjnych. W planowanych działaniach będzie uczestniczyć ponad 2 400 rodziców, zakładają one również integrację wielopokoleniową, m.in. wspólne muzykowanie, majsterkowanie, pieczenie chleba czy warsztaty krawieckie z udziałem Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, regionalnych zespołów folklorystycznych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

W 9. edycji konkursu złożono 577 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (142  wnioski), fundacje (54)  i stowarzyszenia (231) oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji (150) z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekty były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty przyznano organizacjom mającym siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. W dniach 1-2 grudnia br. przedstawiciele organizacji realizujących projekty nagrodzone w konkursie podczas szkolenia w Warszawie poznają metody integracyjne w pracy z grupą i działania animacyjne inspirowane pedagogiką zabawy z elementami dramy, plastyki, tańca i treningu twórczości.

Celem programu „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł. 

Misją Fundacji BGK jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ¬programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.