dziś: 2020-07-08

Oswajam żywioły, poznaję siebie, kształtuję świat - warsztaty i zajęcia stymulujące zmysły i rozwój poznawczy dzieci