dziś: 2022-01-25

ROBOTYKA

R O B O T Y K A

Zajęcia uczą dzieci wielu przydatnych umiejętności, takich jak: planowanie, koncentracja, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja przestrzenna, a także pomagają młodym inżynierom zrozumieć zagadnienia matematyczne, czy fizyczne, pokazując zarazem, że ta wiedza niejednokrotnie przydaje się w życiu codziennym. Na warsztatach dzieci konstruują roboty, wykorzystując w tym celu specjalne zestawy edukacyjne Lego: Mindstorms, WeDo oraz WeDo 2.0.

PROWADZĄCY: instruktorzy z Fabryki Kreatywności 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu (sobota)

CZAS TRWANIA: 60 min

KOSZT: 85 zł / miesiąc

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc