dziś: 2022-01-25

RYTMIKA

R Y T M I K A 

Rytmika to oferta skierowana do najmłodszych dzieci, w wieku 3-4 lat. Są to zajęcia rytmizujące i wspomagające prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, pozytywnie wpływające na rozwój motoryczny, koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyrabiające poczucie rytmu i muzykalność. Na zajęciach dzieci uczą się prostych sekwencji ruchowych i zabaw tanecznych, opartych na naturalnej potrzebie ruchu. Zajęcia prowadzone są na bazie wielorakich technik tanecznych, tj. balet czy jazz.

 

PROWADZĄCY: 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu 

CZAS TRWANIA: 45min

KOSZT: 45zł / miesiąc

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc