dziś: 2023-02-05

SZKÓŁKA INSTRUMENTALNA

S Z K Ó Ł K A    I N S T R U M E N T A L N A

 

W szkółce instrumentalnej dzieci uczą się gry na wybranym instrumencie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Są to zajęcia indywidualne. Podsumowaniem całorocznej pracy w szkółce muzycznej jest wspólny koncert wszystkich uczestników pt. ,,Nasz koncert". Jest to okazja do zaprezentowania zdobytych umiejętności przed szerszą publicznością. Obecnie prowadzone są zajęcia gry na gitarze, flecie, skrzypcach, akordeonie, pianinie, keyboardzie i ukulele.

PROWADZĄCY: 

Maria Kozieł – fortepian, akordeon
Leon Majkut – keyboard

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu (dzień ustalony indywidualnie z instruktorem)

CZAS TRWANIA: 45 min

KOSZT: 55 zł/zajęcia, 44 zł/ zajęcia (KDR) - średnio 4 zajęcia w miesiącu

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Warunkiem zapisu na zajęcia jest poprawne wypełnienie i dostarczenie deklaracji do pokoju nr 4 (budynek główny DK, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 lub drogą mailową: poczta@domkultury.kety.pl

Deklaracje do pobrania na stronie lub w pokoju nr 4.

Informacji na temat sekcji udzielamy również telefonicznie: 33 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 25 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc

 

 

D Z I E C I 

D O R O Ś L I