dziś: 2021-06-24

Festiwal Młodego Aktora 2021 [WYNIKI]

9. edycja FESTIWALU MŁODEGO AKTORA odbyła się w tym roku w nieco innej formie, bo wszystkie działania realizowane były ONLINE. Tradycyjnie, w ramach Festiwalu w dniach 22-23.04.2021 r. odbyły się 3 konkursy: 2. Turniej Recytatorski adresowany do dzieci ze szkół podstawowych (klasy I – VIII), 26. Regionalny Turniej Interpretacji Bajki i Baśni skierowany do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych oraz 11. Regionalny Turniej Teatralny „Wywiedzione ze słowa” adresowany do młodzieży pow. 13 roku życia. Zwycięzcy najwyższych miejsc w poszczególnych konkursach Festiwalu Młodego Aktora, będą mogli spróbować  swoich sił w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa i Małym Konkursie Recytatorskim w Starachowicach.

 

Uczestników wszystkich konkursów oceniała komisja artystyczna w składzie:

- Katarzyna Pohl – aktorka Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej
- Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej
- Tomasz Lorek – aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

W festiwalu wzięło udział łącznie 84 uczestników (w tym 49 w Turnieju Recytatorskim, 18 w Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni i 17 w Turnieju Teatralnym „Wywiedzione ze słowa”). Młodzi aktorzy reprezentowali ośrodki kultury i szkoły z następujących miejscowości: Bielsko-Biała, Brzęczowice, Czaniec, Kęty, Kraków, Krupski Młyn, Krzyszkowice, Libiąż, Myślenice, Nowa Wieś, Oświęcim, Piotrowice, Przeciszów, Radziemice, Tarnów, Witkowice, Warszawa, Zwoleń, Żywiec.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja artystyczna przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

 

  • w 2. Turnieju Recytatorskim

                        w kategorii klas I – III SP:

I miejsce         Milena Tracz – kl. I, MDK im. J. Korczaka w Krakowie

II miejsce        Liliana Kazek – kl. I, Dom Kultury w Kętach,
                         Maciej Kudłacz – kl. II, MDK im. J. Korczaka w Krakowie

III miejsce      Katarzyna Paduchowska – kl. I, MDK im. A. Bursy w Krakowie
                        Jagoda Wierzchowska
– kl. III, Dom Kultury „Wygoda” w Warszawie

 

                        w kategorii klas IV – VI SP:

I miejsce          Magdalena Wilk – kl. VI, SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach

II miejsce         Justyna Dyczkowska – kl. VI, SP nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
                          Justyna Ledwoń – kl. IV, Dom Kultury w Kętach

III miejsce      Amelia Kukuła
– kl. V, SP nr 2 w Czańcu

Wyróżnienie: Lena Dąbrowska – kl. IV, Dom Kultury w Zwoleniu

 

                        w kategorii klas VII – VIII SP:

I miejsce         Julia Wadoń – k. VII, SP im. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi

II miejsce       Amelia Wolf – kl. VII, Dom Kultury w Kętach

III miejsce      Nell Cyganik – kl. VII, SP w Libiążu

 
 

  • w 26. Regionalnym Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni

 

                        w kategorii klas I – III:

I miejsce         Borys Kania – kl. III, SP im. M. Konopnickiej w Brzęczowicach

II miejsce        Magdalena Iskra – kl. I, SP w Krzyszkowicach

III miejsce      Michał Duch – kl. II, SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach

  

                        w kategorii klas IV – VI: 

I miejsce        Justyna Ledwoń – kl. IV, Dom Kultury w Kętach

II miejsce       nie przyznano

III miejsce      Natalia Nikiel – kl. VI, Dom Kultury w Kętach
                        Emilia Węgrzyn – kl. VI, MDK w Oświęcimiu

 

  • w 11. Regionalnym Turnieju Teatralnym „Wywiedzione ze słowa”

                        w kategorii wiekowej: 13-15 lat:

I miejsce         nie przyznano

II miejsce        nie przyznano

III miejsce      Dominika Nowak – SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach

 
                        w kategorii wiekowej: pow. 15 lat:

I miejsce         Matylda Sawicka –  MDK im. A.Bursy w Krakowie
                        Karolina Trojnacka  MDK im. A.Bursy w Krakowie

II miejsce        nie przyznano

III miejsce      Amelia Sobczyk - MDK im. A. Bursy w Krakowie

 

Nagrody Specjalne Dyrektora Domu Kultury w Kętach otrzymali:


- Miłosz Borecki – kl. III, SP nr 1 w Czańcu (TIBiB)

- Miłosz Hanula – kl. V, SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach (Turniej Recytatorski)

- Milena Izbińska – kl. I, Dom Kultury w Kętach (TIBiB)

- Liliana Kazek – kl. I, Dom Kultury w Kętach (TIBiB)

- Natalia Nikiel – kl. VI, SP nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach (Turniej Recytatorski)

  

UWAGA! Otrzymaliśmy informację z Parku Kultury w Starachowicach dotyczącą udziału w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim, do którego mieli być nominowani laureaci naszego festiwalu. Organizatorzy poinformowali, iż w tym roku, wyjątkowo, umożliwią udział wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyników naszych konkursów. Szczegóły znajdą Państwo początkiem czerwca na stronie: https://parkkultury.starachowice.eu/

  

Jury biorąc pod uwagę szczególne okoliczności (pandemia COVID-19) i różne możliwości techniczne uczestników, postanowiło nie przyznawać w tegorocznym Festiwalu nagrody Grand Prix.

 

Uwagi i wskazówki jury:

Po uważnym obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji, jury prosi uczestników i instruktorów o zwrócenie szczególnej uwagi na:

- dobór repertuaru w starszych kategoriach wiekowych, (dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników),
- naturalność wypowiedzi i czytelność przekazu, (logiczne akcentowanie, analiza tematu, treści i sensu utworu),
- nadmierną i nieuzasadnioną gestykulację,
- formę prezentacji nieproporcjonalnie dominującą nad treścią,
- kulturę słowa, (dykcję i artykulację).

Jednocześnie jury pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział, wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowania oraz organizację imprezy.

  

Organizatorzy również dziękują dzieciom i młodzieży za udział w festiwalu, a laureatom gratulują odniesionych sukcesów i życzą powodzenia w ogólnopolskim etapie festiwalu w Starachowicach. Słowa uznania kierują także do nauczycieli i instruktorów, którzy pomimo tak wielu przeszkód technicznych i organizacyjnych spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną, mocno angażują się w pracę z dziećmi i młodzieżą, rozwijają ich talenty i niestrudzenie krzewią wśród młodego pokolenia miłość do teatru i piękna języka polskiego.

 

 

powrót do wydarzeń