dziś: 2023-02-05

Jubileusz 10-lecia oraz Inauguracja Roku Akademickiego UTW 2022/2023

17 października 2022 świętowaliśmy 10 lat istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach. Od początku ideą Uniwersytetu było stworzenie możliwości rozwoju osobistych zainteresowań, pogłębianie wiedzy z różnorodnych dziedzin, realizacja swoich marzeń oraz zaspokojenie potrzeb seniorów, zarówno edukacyjnych jak i społecznych. Kiedy w 1973 roku powstał pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku nikt nie przypuszczał, że ruch ten rozwinie się tak prężnie i będzie nieodłącznym elementem środowiska lokalnego. W tym roku obchodzimy 10-lecie kęckiego UTW. Sto LAT!

Uroczystość uświetnili swoją obecnością dr hab. prof. UP Michał Rogoż - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Krzysztof Jan Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty. Ciekawy wykład pt.: „UTW miejscem rozwoju, dialogu i wsparcia” poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Katedrze Zarzadzania Informacją w Instytucie Nauk Informacji UP w Krakowie, opiekun UTW z ramienia UP. 

Galę Jubileuszową zainaugurował fantastyczny występ członków sekcji wokalnej UTW, którzy dialogiem i piosenką wspominali "szalone lata 20-te" w autorskim programie "Wspomnień czar". Studenci oraz zaproszeni goście, zgromadzeni tłumnie w sali widowiskowej, brawami i owacjami na stojąco przyjęli występ artystów. Po wysłuchaniu prezentacji przypominającej ważne wydarzenia z 10 lat działalności UTW nastąpiło wręczenie statuetek oraz gratulacji słuchaczom, rozpoczynającym już 11 rok w szeregach UTW. Zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora Domu Kultury w Kętach - Sylwii Brzozowicz oraz Przewodniczącego Rady Programowej UTW Adama Mrowca listy gratulacyjne. Na uroczystość przybyły delegacje zaprzyjaźnionych uniwersytetów, m.in. z Oświęcimia, Andrychowa oraz Nowego Targu. Najlepsze życzenia złożyli również Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członkowie ZPiT "Kęty".

Po wysłuchaniu Gaudeamus igitur przyszedł czas na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, wręczenie indeksów nowym słuchaczom oraz ślubowanie. 

Na zakończenie czekał słodki poczęstunek oraz szampan. Goście mogli obejrzeć wystawę uczestników projektu pt.: „Terapia sztuką – sztuka terapii" zorganizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie 2022 oraz osiągnięć sportowych, a także porozmawiać z Panią Anną Satławą - słuchaczką kęckiego UTW, promującą swój tomik wierszy pt.: "Moje pory roku".

Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar.

Mamy nadzieję, że ten kolejny Rok Akademicki 2022/2023 przyniesie naszym studentom wiele ciekawych wykładów, warsztatów oraz spotkań. Będzie inspirujący. Bogaty w sukcesy naukowe, sportowe i  artystyczne. Tego serdecznie życzymy!

powrót do wydarzeń