dziś: 2020-06-05

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach

2017-10-04

Po raz siódmy już w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach miała miejsce inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku studia na kęckim UTW rozpoczęło 201 słuchaczy.

Rolę gospodarza uroczystości pełnił tradycyjnie Burmistrz Gminy Kęty Pan Krzysztof Jan Klęczar, który dokonał również otwarcia nowego roku akademickiego 2017/2018.

Inaugurację uświetniła obecność dr. hab. prof. UP w Krakowie Katarzyny Potyrały prorektorki ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji w Krakowie, który sprawuje patronat nad UTW w Kętach. Obecna była również dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją w Instytucie Nauk o Informacji  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, od kilku lat opiekunka naszego UTW z ramienia UP. 

Salę widowiskową Domu Kultury wypełnili słuchacze, przedstawiciele kęckich władz oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Po ogłoszeniu otwarcia nowego roku akademickiego i wysłuchania „Gaudeamus” w wykonaniu zespołu wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach,  32 nowych studentów odebrało swoje indeksy i złożyło uroczyste ślubowanie. Gratulacje „świeżo upieczonym” słuchaczom złożyła  Prof. UP Pani Katarzyna Potyrała, podkreślając, że wspólna edukacja i integracja seniorów to jedne z najwyższych dóbr trzeciego wieku.

Część oficjalną inauguracji zakończyła piosenka pt. „Uniwersytet” (słowa napisała słuchaczka UTW Pani Kazimiera Szłapa) w wykonaniu zespołu wokalnego UTW.

Następnie Dyrektor Domu Kultury w Kętach Pani Sylwia Brzozowicz zaprosiła na scenę Panią dr Wandę Matras-Mastalerz, która wygłosiła bardzo interesujący wykład pt. „Od dziecka do dorosłego.  Rozwój  pamięci w ciągu życia  człowieka”.
W części artystycznej wystąpiła Pani Anna Żebrowska, która przypomniała naszym słuchaczom największe i najpiękniejsze przeboje minionych dekad.

powrót do wydarzeń