dziś: 2022-05-17

"Polny kwiat" | konkurs fotograficzny

Już dziś serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach "Kwietnych Dni Eko Dziecka z GAZ SYSTEM"! Szczegółowe informacje poniżej oraz w regulaminie konkursu

Konkurs jest skierowany do młodzieży (13-18 lat) oraz osób dorosłych.

Celami konkursu są: ukazanie piękna przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii, a także kształtowanie świadomości ekologicznej.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej polny kwiat.

  • Każdy z Uczestników może nadesłać 1 fotografię.
  • Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie), itp.
  • Fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Nie będą akceptowane prace, do których zostały dodane jakiekolwiek elementy (np. znaki, cyfry, ramki, podpisy) lub powstałe z połączenia kilku zdjęć (kolaże, fotomontaże).
  • Nadesłanie prac oznacza, że osoba biorąca udział w konkursie posiada prawa autorskie do przysłanych fotografii.
  • Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o werdykcie jury.

Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników do maila na adres: marta.szymla@domkultury.kety.pl, w terminie do: 25.05.2022 r.

  • Każda fotografia powinna być zapisana w formacie JPG min 300 DPI i max w plikach nie przekraczających 5 MB.
  • W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia.

Sponsor główny:

GAZ SYSTEM S.A.

powrót do wydarzeń