dziś: 2020-10-22

Waga dźwięku i koloru - START!

2020-12-22

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od września do listopada 2020 r. Dom Kultury w Kętach realizować będzie projekt pt. „Waga dźwięku i koloru – przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie.”

Zadanie to dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Projekt "Waga dźwięku i koloru..." obejmuje działania adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, których głównym zadaniem jest wspomaganie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania muzyki i plastyki. Poprzez organizację cyklu koncertów umuzykalniających, warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz interaktywnych spotkań warsztatowych z profesjonalistami – muzykami, aktorami, artystami, plastykami  – pragniemy stworzyć okazję do wyjścia poza mury szkoły czy przedszkola po ciekawe doświadczenia artystyczne, które przekonają naszych młodych odbiorców o wielkiej wartości i atrakcyjności obcowania ze sztuką.

 

Odbiorcami naszych działań będą również osoby niepełnosprawne zrzeszone w ośrodkach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy Kęty.

               

Wszystkie działania zawarte w projekcie zostały tak dobrane, by nawet w momencie całkowitego zamknięcia szkół i ograniczenia kontaktu osobistego, można było je zrealizować (koncerty online, filmy instruktażowe i pokazowe itd.).

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM:

  • 3 audycje muzyczne w wykonaniu Katarzyny Wojszczyk,
  • koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej pt. „Elektronika ukryta w instrumentach - pięciostrunowe, elektryczne skrzypce i gitara basowa we współczesnej muzyce rozrywkowej",
  • koncert umuzykalniający pt. "Jedwabnym Szlakiem do Chin - muzyka z krajów leżących na trasie istniejącego niegdyś słynnego szlaku kupieckich karawan między Europą a Chinami”,
  • warsztaty malarstwa emocjonalnego z Adamem Plackowskim zakończone przygotowaniem wystawy „Obrazów malowanych emocjami”,
  • warsztaty białego śpiewu z Brygidą Sordyl,
  • warsztaty pt. „Muzyka w teatrze” oraz „Scenografia w teatrze” z aktorem i reżyserem teatralnym Włodzimierzem Pohlem,
  • liczne warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, tj. warsztaty filcowania, mozaiki, animacji poklatkowej, malowania na jedwabiu, haftu i wyplatania makramy,
  • "Festiwal gry na byle czym" obejmujący warsztaty muzyczne ze znanym multiinstrumentalistą Joszko Brodą, zakończone koncertem finałowym i pokazem instrumentów.

W załączeniu przesyłamy wzór karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą RODO oraz szczegółowy harmonogram działań, z podaniem terminów oraz wieku grupy odbiorców, jaka może skorzystać z poszczególnych wydarzeń.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w Domu Kultury w Kętach (parter, pok.4) wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dnia 4 września 2020r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz zmieniające się obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, do 11 września, zgłoszone placówki otrzymają informację zwrotną odnośnie zakwalifikowania grup do udziału w poszczególnych wydarzeniach.

 

Udział we wszystkich koncertach i warsztatach, dzięki otrzymanej dotacji, jest całkowicie bezpłatny. W budżecie projektu przewidziane zostały również środki na pokrycie kosztów transportu dzieci z placówek działających poza Kętami a także wszystkie materiały potrzebne do realizacji zajęć. Zakres pomocy w sfinansowaniu dojazdu będziemy jednak w stanie przedstawić Państwu dopiero po przyjęciu wszystkich kart zgłoszeń, z których wynikać będzie ilość uczestników wymagających transportu.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela instruktor Działu Programowo-Animacyjnego – Marta Koczur – tel. 33/844 86 77, marta.koczur@domkultury.kety.pl.

Wyrażamy nadzieję, że ujęte w projekcie działania, będące przedsięwzięciami wartościowymi merytorycznie i umożliwiającymi odbiorcom kontakt z wysoką kulturą oraz artystami światowej sławy, spotkają się z zainteresowaniem placówek działających w naszej gminie.

Zachęcamy do pobrania kart zgłoszeniowych oraz zapoznania się z folderami. 

M A T E R I A Ł Y    D O    P O B R A N I A 

  

 

   

  

                                   

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

powrót do wydarzeń