dziś: 2021-11-30

Ceny biletu/ kup bilet

 BILETY
BILETY

C E N N I K

Nowe ceny biletów obowiązują od 1 października. 

                                                               

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png   bilet ulgowy *              16 zł     

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png  bilet dla dzieci i młodzieży **               14 zł  

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png  bilet dla seniora***                       14 zł                    

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png  bilet normalny                                   18 zł                  

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png   Kino Przyjazne Sensorycznie****            10 zł              

Znalezione obrazy dla zapytania taśma filmowa png   Bilet dla grup (min 20 osób)             13 zł  

* Dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

** Dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej, a także grupy do 20 osób. 

*** Za okazaniem legitymacji emeryta/ rencisty. 

**** Na seanse przyjazne sensorycznie zarówno dzieci, jak i dorośli po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypisu diagnozy będą mogli nabyć bilety w cenie 10 zł, zaś jeden z opiekunów dziecka lub osoby dorosłej otrzyma bezpłatną wejściówkę. Pozostałych widzów zapraszamy na seanse w cenie regularnej. 

Rabaty nie łączą się.

Informujemy, że dzieciom do lat 3 przebywającym na seansie pod opieką opiekuna i nie zajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. 

Bilety sprzedawane są online lub na godzinę przed KAŻDYM seansem w kasie kinowej. 

DO KOŃCA MARCA 2021 r. POZOSTAŁE PROMOCJE NIE OBOWIĄZUJĄ. 

 

PROCEDURY DLA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z DZIAŁALNOŚCI KINA

 

1. Widzowie proszeni są o korzystanie z kas kinowych oraz przestrzeni Domu Kultury Kęty nie wcześniej niż na 1h przed seansem.

2. Przed wejściem na teren obiektu Domu Kultury w Kętach należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

3. W czasie przebywania na terenie Domu Kultury w Kętach oraz w czasie seansu kinowego widzowie mają obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust oraz nosa).

4. Przestrzegając przepisów prawa, należy zachować bezpieczny odstęp między osobami przy kasie (min. 1,5 m) oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej, a także w całym obiekcie Domu Kultury w Kętach.

5. Zaleca się kupno biletów online oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych.

- przy zakupie biletów prosimy kierować się, wymaganą procedurami sanitarnymi, regułą zachowania odstępu jednego wolnego miejsca między innym zakupionym biletem.

6. Podczas zakupu biletów, osoby posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjerki.

7. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz przygotować salę do następnego seansu.

8. Ograniczeniu ulega liczba osób podczas seansu filmowego (50% miejsc dostępnych na sali). Bilety sprzedawane będą z zachowaniem zasad, w których zastosowano naprzemienny układ rzędów na sali podczas seansu. Zabieg ten ma na celu zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy widzami.

9. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;

- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą, z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 - widza, który uczestniczy w pokazie z osobą, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- widza, który uczestniczy w pokazie osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

10. Osoby korzystające z działalności Domu Kultury w Kętach, proszone są o pozostawienie swoich danych kontaktowych („Rejestracja wejść i wyjść do budynku głównego Domu Kultury w Kętach” – portiernia) na wypadek stwierdzenia u któregoś z klientów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dane zbierane w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobaą zakażoną.

11. Przy wejściu na salę kinową oraz przy jej opuszczaniu po zakończeniu seansu, należy stosować się do wskazań osoby nadzorującej (bileter).

12. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu.

 UWAGA! Niedopuszczalne jest zajmowanie innych – wolnych miejsc – które przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów. 

13. Przy wejściu do sali kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

14. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania na sali kinowej pokarmów i napojów. 

15. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.           

                     

                 

BILETY
BILETY