dziś: 2020-09-26

KURS ARTYSTYCZNY

K U R S    A R T Y S T Y C Z N Y 

Są to zajęcia przygotowujące do egzaminów do szkół plastycznych (średnich i wyższych) oraz dla pasjonatów rysunku i malarstwa, dedykowane osobom z uzdolnieniami plastycznymi, które chcą je szlifować pod okiem wykwalifikowanego plastyka.

KURS ARTYSTYCZNY W SEZONIE 2020/2021
Na pierwsze zajęcia zapraszamy 5.10.2020 r., godz. 16.30
sala 121, I piętro

  1. Gołba Anna
  2. Kubińska Klaudia
  3. Młynarska Joanna
  4. Młynarska Zofia
  5. Szczerbowska Zuzanna
  6. Szczyrk Dominika
  7. Wadoń Nina
  8. Żelichowski Bartosz

 PROWADZĄCY: Dominik Rogus 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu 

CZAS TRWANIA: 120 min

KOSZT: 85 zł / miesiąc

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc

 

 

M Ł O D Z I E Ż

D O R O Ś L I