dziś: 2020-06-05

Uniwersytet trzeciego wieku wiecej

Celem działalności uniwersytetu jest aktywizacja osób starszych a także wykorzystanie ich wielkiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego. Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form zaktywizowania starszych osób są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.
Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rada UTW na rok akademicki 2017/2018:
przewodniczący – Andrzej Mróz,
zastępca przewodniczącego – Stanisław Haczek,
sekretarz, kronikarz – Kazimiera Szłapa,
starościna: Krystyna Drabek
członkowie: Jadwiga Kołacz, Stanisława Oskiero, Kazimierz Morkisz

Wszelkich informacji udziela instruktor DK Karolina Handzlik-Byrdziak, pokój nr 3, tel. 33 844 86 78
e- mail: animator@domkultury.kety.pl