dziś: 2023-02-05

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KĘTY"

Z E S P Ó Ł    P I E Ś N I    I    T A Ń C A    "K Ę T Y"

 Zespół Pieśni i Tańca "Kęty" - KLIK 

Wielopokoleniowy zespół o ponad 35-letniej historii, wpisany w tradycję i kulturę Kęt, kultywujący folklor swojego regionu i regionów ościennych. Jest laureatem międzynarodowych i krajowych festiwali.

 

PROWADZĄCY: Barbara Gacek (kierownik i choreograf zespołu)
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu (poniedziałki)

CZAS TRWANIA: 120 min

KOSZT: 20 zł/miesiąc

 

ZAPISY I INFORMACJE:
Warunkiem zapisu na zajęcia jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji do pokoju nr 4 (budynek główny DK, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 lub drogą mailową: poczta@domkultury.kety.pl

Deklaracje do pobrania na stronie lub w pokoju nr 4.

Informacji na temat sekcji udzielamy również telefonicznie: 33 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK.
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc

 

 


  

Zespół Pieśni i Tańca "Kęty" działający przy Domu Kultury należy do najbardziej znanych i rozpoznawalnych w naszym regionie kęckich grup. Od 1982 do 2006 roku zespół prowadził instruktor Emil Bytom. W tym okresie zdobył wiele nagród na festiwalach międzynarodowych i krajowych oraz prestiżowych konkursach: Cepeliadzie w Krakowie, Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Wojewódzkich Przeglądach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowym Festiwalu Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, Międzynarodowym Festiwalu Darujemy Światu Pokój w Oświęcimiu, Międzynarodowych Folklorystycznych Dniach Przyjaźni organizowanych przez Dom Kultury w Kętach. Prezentował się też w przeszłości na licznych festiwalach i przeglądach folklorystycznych m.in. w: Turcji, Francji, byłej Czechosłowacji i Jugosławii, Holandii, Bułgarii, Mołdawii, na Ukrainie, Litwie, Węgrzech i Słowacji.

W 2006 roku pałeczkę instruktora przejął Władysław Koźbiał. On rozwinął grupę śpiewaczą, wprowadził do repertuaru przyśpiewki ludowe. Występy Kęt są bardziej żywiołowe, sporo w nich też humoru.

Zespół przez wszystkie minione lata stał się grupą dobrych przyjaciół. Panującą w nim wspaniałą atmosferę widać nie tylko podczas występów. Członkowie zespołu chętnie spotykają się na próbach, cenią sobie też wspólne wyjazdy, podczas których mają okazję poznać ciekawych ludzi i miejsca.
Kęty swymi występami ubogacają wiele imprez lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Co rok występują przed publicznością Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Folklorystycznych Dni Przyjaźni, dożynek gminnych i powiatowych oraz innych lokalnych spotkań.
Zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF Sekcji Polskiej.

        

 

Z ŻYCIA ZPiT "KĘT":

  • styczeń 2019r. - zespół kolędował w parafiach w gminie oraz w okolicach.
  • styczeń 2019r. - "Kęty" wzięły udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkanie z Kolędą„ w Kobiórze .
  • kwiecień 2019r. - występ wraz z zespołem z Porąbki i Goleszowa w programie muzyczno –teatralnym „Hań downi na muzyce” w Goleszowie,
  • czerwiec 2019r. - zespół uczestniczył w imprezie „Sami swoi” w Oświęcimiu, Osieku i Polance.
  • czerwiec 2019r. - ZPiT "Kęty" zaprezentował się także podczas Dni Kęt i Dni Porąbki,
  • lipiec 2019 r. -  prezentacje podczas międzynarodowej imprezy: Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim i w Żywcu.
  • sierpień 2019 r. - na zaproszenie organizatorów Festiwalu „Veselowska Nedela” koncertował  na Słowacji,
  • po kilkuletniej przerwie zespół powrócił także na scenę międzynarodowej imprezy „Cepeliada” w Krakowie.