dziś: 2021-08-05

Flora i fauna Doliny Górnej Wisły | WYSTAWA

Autorem fotografii jest Marcin Karetta - zawodowy fotograf specjalizujący się w tematyce przyrodniczej. Od początku lat 90-tych aktywny obserwator ptaków. Już po dwóch latach wyróżniony przez zawodowych ornitologów za szczególnie duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. Współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i instytutu Biologii Środowiskowej w Krakowie. 

Po kilkunastu latach prowadzenia systematycznych obserwacji ptaków zamienia lornetkę na teleobiektyw, by przez długie godziny, a nie rzadko dni, z bardzo bliska poznawać i dokumentować fascynujące życie zwierząt. W 2000 r. przyjęty do Związku Polskich Fotografów Przyrody, a w latach 2002 - 2004 pełni już funkcję Prezesa Okręgu Śląskiego ZPFP. Jedyny, dwukrotny zdobywca tytułu Fotograf Roku nadany przez ten związek. 

powrót do wydarzeń